FaceBook NoScript Tag
Load More 
CY7C419-15JXC


FIFO Mem Async Dual Depth/Width Uni-Dir 256 x 9 32-Pin PLCC
Icon ROHS
Cypress 5625
Ships to you
between Fri. 16 Apr to Thu. 22 Apr
Calender.png

2.1

Multiples of: 1

 Uni-Directional  256X9 Not Required(Mhz)15(Ns)      
CY7C425-20VC


FIFO Mem Async Dual Depth/Width Uni-Dir 1K x 9 28-Pin SOJ
Icon ROHS
Cypress 390
Ships to you
between Fri. 16 Apr to Thu. 22 Apr
Calender.png

5.2579

Multiples of: 5

9 bitUnidirectional9 KbitAsynchronous1 K X 92 20 Ns5.5 V4.5 V +70 CSOJ-28 
CY7C4211-10AI


FIFO Mem Sync Dual Depth/Width Uni-Dir 512 x 9 32-Pin TQFP
Icon ROHS
Cypress 727
Ships to you
between Fri. 16 Apr to Thu. 22 Apr
Calender.png

7.8316

Multiples of: 1

9 bitUnidirectional4 KbitSynchronous512 K X 92100 Mhz8 Ns5.5 V4.5 V +85 CTQFP-32 
CY7C4225V-15ASC


FIFO Mem Sync Dual Depth/Width Uni-Dir 1K x 18 64-Pin TQFP
Icon ROHS
Cypress 987
Ships to you
between Fri. 16 Apr to Thu. 22 Apr
Calender.png

17.5579

Multiples of: 1

18 bitUnidirectional16 KbitSynchronous1 K X 18266.7 Mhz11 Ns3.6 V3 V +70 CTQFP-64 
CY7C4245-15ASC


FIFO Mem Sync Dual Depth/Width Uni-Dir 4K x 18 64-Pin TQFP
Icon ROHS
Cypress 333
Ships to you
between Fri. 16 Apr to Thu. 22 Apr
Calender.png

17.7316

Multiples of: 1

18 bitUnidirectional72 KbitSynchronous4 K X 18266.7 Mhz10 Ns5.5 V4.5 V +70 CTQFP-64 
CY7C4241-10AXC


FIFO Mem Sync Dual Depth/Width Uni-Dir 4K x 9 32-Pin TQFP
Icon ROHS
Cypress 581
Ships to you
between Fri. 16 Apr to Thu. 22 Apr
Calender.png

24.0619

Multiples of: 1

9 bitUnidirectional32 KbitSynchronous4 K X 92100 Mhz8 Ns5.5 V4.5 V +70 CTQFP-32 
CY7C4255-15AXC


FIFO Mem Sync Dual Depth/Width Uni-Dir 8K x 18 64-Pin TQFP
Icon ROHS
Cypress 1154
Ships to you
between Fri. 16 Apr to Thu. 22 Apr
Calender.png

36.3474

Multiples of: 1

18 bitUnidirectional144 KbitSynchronous8 K X 18266.7 Mhz10 Ns5.5 V4.5 V +70 CTQFP-64 
5962-8986305YA


FIFO 512 X 9 CMOS PARALLEL FIF
Icon ROHS
IDT 104
Ships to you
between Thu. 22 Apr to Mon. 26 Apr
Calender.png

37.9263

Multiples of: 1

            CDIP-28Tube
CY7C4245V-25ASC


FIFO Mem Sync Dual Depth/Width Uni-Dir 4K x 18 64-Pin TQFP
Icon ROHS
Cypress 351
Ships to you
between Fri. 16 Apr to Thu. 22 Apr
Calender.png

43.8158

Multiples of: 1

18 bitUnidirectional64 KbitSynchronous4 K X 18240 Mhz15 Ns3.6 V3 V +70 CTQFP-64 
CY7C425-25LMB


FIFO Mem Async Dual Depth/Width Uni-Dir 1K x 9 32-Pin CLLCC
Icon ROHS
Cypress 45
Ships to you
between Fri. 16 Apr to Thu. 22 Apr
Calender.png

310.5474

Multiples of: 1

 Uni-Directional  1Kx9 Not Required(Mhz)25(Ns)